Personvern & Cookies

Personvern

Det er viktig for L’Ardour AS å ivareta din personlige integritet og ditt personvern. L’Ardour AS sin målsetting er å følge de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger. Formålet med L’Ardour AS sin personvernpolicy er å informere deg om hvilke opplysninger L’Ardour AS samler inn og hvordan opplysningene anvendes. Ved å godkjenne personvernpolicyen på lardour.no i forbindelse med registrering av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til det som er angitt nedenfor.

Hvordan L’Ardour AS behandler dine personopplysninger

L’Ardour AS behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens regler. De personopplysningene du som kunde utleverer, har utlevert, eller som vi samler inn på lardour.no gjennom cookies (informasjonskapsler) for å administrere dine registrering eller følge opp våre forpliktelser overfor deg som kunde behandles av L’Ardour AS. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse samt IP-adresse. L’Ardour AS, org. nr. 912859118, Sarbuvollen 2A, 1363 Høvik er behandlingsansvarlig.

Hva benyttes personopplysningene til?

Ved å utlevere dine personopplysninger til oss samtykker du til at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister og benyttes til, og utgjør grunnlag for, identifisering, markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring.

Dine personopplysninger vil ALDRI bli utlevert til andre virksomheter som L’Ardour AS samarbeider med, verken innenfor eller utenfor EU og EØS-området.

Hvor lenge lagres dine opplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningslovens krav. Dette innebærer at dine opplysninger ikke lagres lenger det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, med mindre annen lovgivningen pålegger eller tillater lagring i lengre tid.

Rett til innsyn i opplysninger og endring/korrigering av opplysninger

I henhold til personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss. Forespørselen sendes til: L’Ardour AS, Behandlingsansvarlig, Sarbuvollen 2A, 1363 Høvik. Til samme adresse kan du også sende henvendelser vedrørende reservasjon mot direkte reklame eller retting av feilaktig eller ufullstendig personopplysninger.

Ved endring av opplysninger som du har gitt til L’Ardour AS, for eksempel ved endring av e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger, ber vi deg informere L’Ardour AS om de korrekte opplysningene ved å sende en e-post til elizabeth@lardour.no. Forespørsler om korrigering, sperring eller sletting av personopplysninger kan gjøres til enhver tid.

Hvis du har reservert deg mot at dine opplysninger behandles for markedsføringsformål, vil opplysningene ikke bli behandlet for dette formålet. Har du tidligere samtykket kan du når som helst kontakte oss å reservere deg mot at vi skal benytte personopplysninger for markedsføringsformål.

Taushetsplikt

L’Ardour AS har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger. L’Ardour AS sine medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid har tilgang til opplysninger, men har taushetsplikt overfor uvedkommende. L’Ardour AS sine medarbeidere får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

Behandling av personopplysninger for andre formål

Personopplysninger som ikke anses sensitive i henhold til personopplysningslovens regler vil kunne behandles i vårt kunderegister som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Dette forutsetter at du uttrykkelig har godkjent det, for eksempel i forbindelse med bestilling av time eller ved å sende inn en registrering. Personopplysningene kan da også anvendes for markedsføringsformål, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring. Med personopplysninger som ikke anses som sensitive menes opplysninger som ikke gjelder din helse, eksempelvis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Medarbeidere som trenger tilgang til dine personopplysninger for disse formålene vil da få tilgang til dem.

Lenker

Denne personvernpolicyen gjelder bare for lardour.no. Lardour.no kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du følger lenker til andre nettsteder oppfordrer vi deg til å lese personvernpolicyen som gjelder for den aktuelle siden. L’Ardour AS tar ikke ansvar for andre nettsteders behandling av personopplysninger.

Endring av personvernpolicyen

L’Ardour AS forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i denne policyen i den utstrekning endringene er nødvendige for å følge opp hendelser eller for å oppfylle nye rettslige eller tekniske krav. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli publisert på lardour.no.

Denne cookie og personvernpolicyen ble sist oppdatert 26. september 2018

Cookies

Du har blitt sendt til denne nettsiden fordi det blir brukt informasjonskapsler, også kjent som cookies, på lardour.no. Dette er en generell info om hva slags informasjonskapsler lardour.no bruker, hvilke opplysninger som blir behandlet, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene. Se også generell info om informasjonskapsler nederst på denne siden.

Bruk av informasjonskapsler på lardour.no

Informasjonskapsler på lardour.no brukes til å samle informasjon anonymt. Informasjonskapslene som eksisterer på lardour.no brukes til, dersom ikke annet er nevnt, innsamling av brukerstatistikk og brukerinnstillinger på siden.

Informasjonskapsler (cookies) som eksisterer på Lardour.no

Et svært vanlig analyseverktøy for å analysere brukeroppførsel på et nettsted, er Google Analytics. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics et javascript, som igjen lager 5 forskjellige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene benyttes til å lagre bevegelsesmønsteret på et nettsted og hver enkelt bevegelse. Disse informasjonskapslene er:

  • __utma: Lagres i 2 år fra siste besøk.
  • __utmb: Lagres i 30 min fra siste besøk.
  • __utmc: Lagres til nettleseren lukkes.
  • __utmz: Lagres i 6 måneder fra siste besøk.
  • __utmv: Lagres i 2 år fra siste besøk.
  • _ga: Lagres i 2 år fra siste besøk.

Når du besøker et nettsted, lagres det en cookie (informasjonskapsel) i nettleseren din. Deretter, når du besøker et annet nettsted som inneholder annonser fra samme nettsted som du nettopp besøkte, hentes disse annonsene frem og vises tilpasset akkurat deg. Dersom denne informasjonskapselen ikke ligger i nettleseren din, hentes en helt annen annonse fra et annet nettsted du har besøkt eller kanskje en mer tilfeldig annonse som er benyttet med bakgrunn i andre segmenter enn remarketing.

Navnet på informasjonskapslene som benyttes ved Google Remarketing kan variere mellom _drt_, FLC og exchange_uid. Avsender er alltid doubleclick.net og det er denne adressen du skal lete etter for å finne igjen informasjonskapslene som vi benytter.

Facebook Cookie

Ved innlogging med Facebook konto lagres en informasjonskapsel som identifisere deg som kunde av Facebook.

Session Cookie

Dersom du logger inn på lardour.no, vil en informasjonskapsel bli lagret i din nettleser. Dette for at du skal ha tilgang til den informasjonen du skal mens du er innlogget. Denne informasjonskapselen er individuelt knyttet til deg.

På lardour.no blir opplysningene behandlet etter de metoder som er nevnt over her.

Formålet, med unntak av innloggede brukere, er ikke å identifisere deg som bruker, men å lage en bedre brukeropplevelse for alle brukerne.

Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles.

Du har blitt sendt til denne nettsiden fordi det blir brukt informasjonskapsler, også kjent som cookies, på lardour.no. Dette er en generell info om hva slags informasjonskapsler lardour.no bruker, hvilke opplysninger som blir behandlet, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

Generelt om cookies

Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles. L’Ardour AS bekrefter at denne informasjonen behandles med omhu, og at den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data. Identifikasjon av brukere, gjøres bare i de tilfeller det er strengt nødvendig. Dette kan være eksempelvis i forbindelse med kjøp av varer og tjenester eller andre situasjoner som krever at brukeren må være innlogget.

Informasjonskapsler er små filer som lagres av din nettleser på din maskin. Dersom du åpner en annen nettleser på maskinen din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit. En informasjonskapsel inneholder som regel fire parametere:

  • Navn på informasjonskapsel
  • Unik id til informasjonskapsel (denne er knyttet til din nettleser)
  • Hvor lenge informasjonskapselen skal lagres på din maskin
  • Domenet som informasjonskapselen gjelder for

På grunn av det siste punktet her, er det svært vanskelig å misbruke en informasjonskapsel. En informasjonskapsel i seg selv har liten verdi før den blir knyttet opp til et database. Derfor vil den ha lav eller ingen verdi dersom noen prøver å flytte den over til et annet domene, fordi man ikke har tilgang til databasen.

Skru av cookies

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler i din nettleser. Men hver da klar over at svært mange nettsider ikke vil fungere. Du vil for eksempel ikke ha mulighet til å handle i nettbutikker, logge deg på sosiale medier som Facebook, Twitter, Google+ osv.

Post- og Teletilsynet er ansvarlig for å håndheve cookieparagrafen. Her kan du lese mer om Post- og Teletilsynets uttalelser i forbindelse med ekomloven.

Datatilsynet har uttalt selv at de er i mot løsningen om at nettsteder nå må opplyse om bruken av informasjonskapsler. Dette skyldes blant annet fordi det er upraktisk og fordi det er vanskelig å håndtere. Du kan lese mer om Datatilsynets egen uttalelse om «cookieparagrafen» fra 1. juli 2013.